OPGAVE voor Kangeroe leden / Kangeroe Bedrijven teams

Deelname voor Kangeroe-leden en teams van de Kangeroe Bedrijvencompetitie is gratis.

De inschrijving sluit op 14 feb. 2020

 

Ik geef mij individueel op voor het RABOBANK Kangeroe Recreantentoernooi.
****************************************************************************************
Wij geven ons op als team.
 *
# Een team op niveau LAAG moet uit minimaal 2 DAMES bestaan!
 *
 *
 *
 *