OPGAVE voor Kangeroe leden / Kangeroe Bedrijven teams

Deelname voor Kangeroe-leden en Bedrijven-Kangeroeleden is gratis.

De inschrijving sluit op 15 februari

 

Ik geef mij individueel op voor het RABOBANK Kangeroe Recreantentoernooi.
****************************************************************************************
Wij geven ons op als team.
Alleen voor Kangeroeleden. Vul hieronder de namen van de deelnemers in (bij niveau laag minstens 2 dames)
 *
 *
 *