ClubActief

M.i.v. het seizoen 2010 is het bestuur van Captains***Kangeroe van start gegaan met een nieuwe webapplicatie t.b.v. ons vrijwilligerssysteem, genaamd ClubActief.

Deze verplichte taakinvulling voor competitiespelers vanaf 16 jaar is noodgedwongen ontstaan in 2006, toen bleek dat té weinig mensen té veel werk moesten verzetten om de vereniging draaiend te houden. Nu zijn de competitiespelers vanaf 16 jaar verplicht om 100 punten te behalen door invulling van taken en wordt de C- en B-jeugd ingezet als tellers bij de wedstrijden. Gelukkig kan Captains***Kangeroe ook steunen op de inzet van veel vrijwilligers die onze vereniging een warm hart toedragen!

Alle competitiespelers vanaf 16 jaar worden verplicht om (naast hun taak/taken) 1 of 2 wedstrijden per jaar te fluiten. Zij die de scheidsrechterstaak kiezen, zullen vaker worden ingeroosterd. Diegene die nog geen licentie hebben, kunnen deze heel makkelijk behalen door de schriftelijke scheidsrechters instaptoets in te vullen. Meer info onder Competitie/Arbitrage bij onze vereniging.

HOE WERKT CLUBACTIEF?

Alle Kangeroeleden hebben een inlogcode en kunnen via de login onder in beeld inloggen in hun persoonlijke pagina.

(Ben je je inlogcode kwijt, vraag deze dan op bij Aafje).

 

WAT WORDT ER VERWACHT VAN:

- Competitiespelers vanaf 16 jaar? 
Zij zijn verplicht om 100 punten aan taakinvulling te behalen.

- Competitiespelers bij de C- en B-jeugd? 
Zij zijn verplicht om 50 punten aan taakinvulling te behalen.
Meestal worden zij ingezet als Teller bij de thuiswedstrijden.

LET OP: geen keuzes aangevinkt, dan word jou door het bestuur een taak/taken toegewezen.

Ben je verhinderd om een taak uit te voeren? Regel dan een vervanger!

De meest eerlijke vervanging regel je via ruiling! Je kunt in je eigen schema de datum van verhindering invoeren. Degene waarmee je ruilt stelt ook zijn/haar datum beschikbaar en daarna zijn beide data uit te wisselen.

Geef sowieso de naam van je vervanger door aan Aafje.

Er geldt een sanctie bij het niet voldoen van je taak: heb je je taak niet vervuld (of niet laten vervangen), dan mag je de daaropvolgende thuiswedstrijd niet spelen!

De taak ZAALWACHT wordt per heel team ingeroosterd.

NB. Het bestuur behoudt het recht om in voorkomende gevallen een lid in te roosteren voor een taak waarvoor hij/zij zich niet heeft ingeschreven. Te denken valt aan bijvoorbeeld vlaggen en tellen bij wedstrijden.