Contributieregeling

seizoen 2018/2019

Contributie per jaar

Minileden
Spelende leden t/m 17 jaar
Spelende leden vanaf 18 jaar
Recreatieve leden t/m 17 jaar
Recreatieve leden vanaf 18 jaar
Zitvolleybal
€ 104,46
€ 142,65
€ 205,90
€ 100,34
€ 151,73
€ 120,00
                

Rekeningnr. van voll.ver. Captains***Kangeroe: NL93RABO0324995717

Contributie-inning

De verplichting tot betaling van contributie gaat in m.i.v. de maand volgend op de maand van aanmelding. De contributie wordt per kwartaal automatisch geïncasseerd d.m.v. een machtiging. De geldende terugboektermijn voor de geïncasseerde bedraagt 56 kalenderdagen.
De inning geschiedt - bij vooruitbetaling - in september, november, januari en maart.
(Bij een aanmaning wordt per keer € 2,50 in rekening gebracht.)

Spelerskaarten

Competitiespelende leden betalen een Nevoboafdracht voor de spelerskaart.
De kosten worden in oktober geïnd.

spelend in de senioren-competitie
spelend in de A/B/C-competitie
spelend in de Mini-competitie

€ 52,00
€ 49,00
€ 30,00

                   

Wedstrijdkleding

De teams ontvangen een tas met wedstrijdshirts. Voor het gebruik van een wedstrijdshirt wordt een bedrag van €3,00 meegenomen in de kwartaalafdracht via automatische incasso. (€1,00 kledinghuur per maand). Voor het wedstrijdshirt van de minijeugd geldt de huurprijs van €2,25 per kwartaal. (€ 0,75 per maand)
Het wedstrijdbroekje moet zelf worden aangeschaft (Prins Sport weet wel welke nodig is).

Vervoerskosten minijeugd

De vervoerskosten voor de mini's wordt centraal geregeld, d.w.z. dat alle minileden een bijdrage storten waarvan vervolgens de gereden kilometers betaald kunnen worden.
De vervoerskosten zijn per jaar € 12,50  Deze kosten worden in januari geïnd.

De junioren mogen per team zelf de vervoerskosten regelen, als zij daar belang bij hebben.

Extra training

Senioren en junioren die vaker dan één keer in de week trainen, betalen per jaar € 59,- extra.
Recreanten die twee keer per week trainen betalen €45,- per jaar extra.
Minileden betalen voor de tweede training per jaar €48,-