Aanmelding Buidelclub van 50

machtigt hierbij de penningmeester van Volleybalvereniging Captains***Kangeroe om van
jaarlijks de donateurskosten ad €50 af te schrijven.

----------------------------