Hoe werkt Club Vrijwilligers?

1. Competitiespelers vanaf 16 jaar?
Van hen wordt verwacht om 100 punten aan taakinvulling te behalen. Zij worden sowieso ingezet als scheidsrechter. (Trainers worden hiervan gevrijwaard).
Diegene die nog geen licentie hebben, kunnen deze heel makkelijk behalen door de schriftelijke scheidsrechters instaptoets in te vullen. Meer info onder Competitie/Arbitrage bij onze vereniging.
     > Heb je belangstelling voor een bepaalde taak? Geef het door aan de voorzitter.

2. Competitiespelers bij de C- en B-junioren
Van hen wordt verwacht om 50 punten aan taakinvulling te behalen. Zij worden ingezet als Teller bij de thuiswedstrijden.

B-jeugd wordt ingeroosterd als minischeidsrechter bij de 3 thuisdagen van de CMV- competitie.
     > Heb je belangstelling voor een bepaalde taak? Geef het door aan de voorzitter.

3. De taak ZAALWACHT (tevens BARDIENST) wordt per heel team ingeroosterd.
Dit geldt voor A-jeugd en senioren.

Het inroosteren van taken
De taken worden toegewezen door de scheidsrechterscoördinator en de vrijwilligerscoördinator.

1. Bij het inroosteren wordt een melding verstuurd naar de betrokken persoon.
2. Bij ontvangst van dit bericht wordt aangegeven dat de taak door te sluizen is naar de persoonlijke agenda
3. Voor aanvang van de taak worden twee herinneringsberichten verzonden. Een week en 3 dagen voorafgaand aan de taak.

Ben je verhinderd om een taak uit te voeren? Regel dan zelf een vervanger!
De meest eerlijke vervanging regel je via ruiling! Geef de naam van je vervanger door via dit formulier

Er geldt een sanctie bij het niet voldoen van je taak: heb je je taak niet vervuld (of niet laten vervangen), dan mag je de daaropvolgende thuiswedstrijd niet spelen!

Takenformulier   |   Taakomschrijving