Contributieregeling

seizoen 2022/2023

Contributie per jaar (1 juli t/m 30 juni)

Rekeningnr. van voll.ver. Captains***Kangeroe: NL93RABO0324995717

  • De contributie voor competitiespelers is standaard all-in en omvat twee trainingen per week, huur wedstrijdshirt en afdracht aan de Nevobo.
  • Voor competitiespelers die in teamverband één keer per week trainen, wordt het basistarief aangehouden. Daar bovenop komen de kosten voor huur wedstrijdshirt en afdracht aan de Nevobo.
  • De basiscontributie voor recreanten omvat één keer trainen per week.
    Recreanten die twee keer per week trainen betalen een toeslag van €45,- per seizoen.
CONTRIBUTIE
PER SEIZOEN
ALL-IN 
(standaard)
BASIS
CMV-leden (minijeugd) € 191,46 € 104,46
Competitiespelers
ABC-jeugd
€ 262,65 € 142,65
Competitiespelers
Senioren
€ 328,90 € 205,90
Masters € 215,74 € 151,75
Recreatieve leden Senioren € 151,75
Zitvolleybal € 120,00

Contributie-inning

De verplichting tot betaling van contributie gaat in m.i.v. de maand volgend op de maand van aanmelding. De inning geschiedt per jaar in 4 termijnen; automatisch geïncasseerd d.m.v. een machtiging. Doorgaans in de maanden oktober-december-februari-april.

Bij de termijninning worden voor competitiespelers de bedragen voor training(en), huur van wedstrijdshirt en bondsgeld gebundeld.
(Er komt in december dus geen aparte inning voor bondsgelden meer).

Bondsgelden

Competitiespelende leden betalen een Nevoboafdracht.
(Dit bedrag wordt automatisch over de vier termijninningen verdeeld).

  • spelend in de senioren-competitie:  € 52,00
  • spelend in de A/B/C-competitie:      € 49,00
  • spelend in de CMV-competitie:        € 30,00

Wedstrijdkleding

De teams ontvangen een tas met wedstrijdshirts. Voor het gebruik van een wedstrijdshirt wordt een bedrag van €3,00 meegenomen in de termijnafdracht via automatische incasso. (€1,00 kledinghuur per maand). Voor het wedstrijdshirt van de minijeugd geldt de huurprijs van €2,25 per kwartaal. (€ 0,75 per maand)
Het wedstrijdbroekje moet zelf worden aangeschaft (Prins Sport weet wel welke nodig is).

Tweede training

Senioren en junioren betalen voor de tweede training per jaar € 59,-
Recreanten die twee keer per week trainen betalen €45,- per jaar extra.
Minileden betalen voor de tweede training per jaar €48,-
(Dit bedrag wordt automatisch over de vier termijninningen verdeeld).

Afmelding

Opzegging van het lidmaatschap dient altijd vóór 1 januari of 1 juli te geschieden.
Een lid kan dus op twee momenten per jaar het lidmaatschap beëindigen.
Wie bijvoorbeeld per 1 augustus opzegt, betaalt contributie tot en met december.

Buidelclub van 50