Contributieregeling

seizoen 2023/2024

Contributie per jaar (1 juli t/m 30 juni)

Rekeningnr. van voll.ver. Captains***Kangeroe: NL93RABO0324995717

  • De contributie voor competitiespelers is standaard all-in en omvat twee trainingen per week, huur wedstrijdshirt en afdracht aan de Nevobo.
  • Voor competitiespelers die in teamverband één keer per week trainen, wordt het basistarief aangehouden. Daar bovenop komen de kosten voor huur wedstrijdshirt en afdracht aan de Nevobo.
  • De basiscontributie voor recreanten omvat één keer trainen per week. Recreanten die twee keer per week trainen betalen een toeslag van €46,80 per seizoen.
  • Alle leden van Kangeroe mogen gratis beachvolleyballen op de velden bij Beach&Teach.
CONTRIBUTIE
PER SEIZOEN
ALL-IN 
(standaard)
BASIS
CMV-leden (minijeugd) € 199,12 € 108,64
Competitiespelers
ABC-jeugd
€ 273,16 € 148,36
Competitiespelers
Senioren
€ 342,06 € 214,14
Masters € 224,38 € 157,82
Recreatieve leden Senioren € 157,82
Zitvolleybal € 124,80

Contributie-inning

De verplichting tot betaling van contributie gaat in m.i.v. de maand volgend op de maand van aanmelding. De inning geschiedt per jaar in 4 termijnen; automatisch geïncasseerd d.m.v. een machtiging. Doorgaans in de maanden oktober-december-februari-april.

Bij de termijninning worden voor competitiespelers de bedragen voor training(en), huur van wedstrijdshirt en bondsgeld gebundeld.

Bondsgelden

Competitiespelende leden betalen een Nevoboafdracht.
(Dit bedrag wordt automatisch over de vier termijninningen verdeeld).

  • spelend in de CMV-competitie:
  • spelend in de A/B/C-competitie:
  • spelend in de senioren-competitie:
€ 31,20
€ 50,96
€ 54,08

Wedstrijdkleding

De senioren- en juniorenteams ontvangen een tas met wedstrijdkleding, shirt en broekje. Voor het gebruik wordt een bedrag van €3,12 meegenomen in de termijnafdracht via automatische incasso.

Voor het wedstrijdshirt van de minijeugd geldt de huurprijs van €2,34 per kwartaal.
De mini’s moeten wel zelf een wedstrijdbroekje aanschaffen!

Tweede training

Minileden betalen voor de tweede training per jaar €49,92
Junioren en senioren betalen voor de tweede training per jaar € 61,36
Recreanten die twee keer per week trainen betalen €46,80 per jaar extra.

(Dit bedrag wordt automatisch over de vier termijninningen verdeeld).

Afmelding

Opzegging van het lidmaatschap dient altijd vóór 1 januari of 1 juli te geschieden.
Een lid kan dus op twee momenten per jaar het lidmaatschap beëindigen.
Wie bijvoorbeeld per 1 augustus opzegt, betaalt contributie tot en met december.

Buidelclub van 50