Contributieregeling

seizoen 2021/2022

Contributie per jaar (1 juli t/m 30 juni)

Minileden
Spelende leden t/m 17 jaar
Spelende leden vanaf 18 jaar
Recreatieve leden t/m 17 jaar
Recreatieve leden vanaf 18 jaar
Zitvolleybal
€ 104,46
€ 142,65
€ 205,90
€ 100,34
€ 151,73
€ 120,00

Rekeningnr. van voll.ver. Captains***Kangeroe: NL93RABO0324995717

Contributie-inning

De verplichting tot betaling van contributie gaat in m.i.v. de maand volgend op de maand van aanmelding. De inning geschiedt per jaar in 4 termijnen; automatisch geïncasseerd d.m.v. een machtiging. Doorgaans in de maanden oktober-december-februari-april.

Spelerskaarten

Competitiespelende leden betalen een Nevoboafdracht voor de spelerskaart.

spelend in de senioren-competitie
spelend in de A/B/C-competitie
spelend in de Mini-competitie
€ 52,00
€ 49,00
€ 30,00

Wedstrijdkleding

De teams ontvangen een tas met wedstrijdshirts. Voor het gebruik van een wedstrijdshirt wordt een bedrag van €3,00 meegenomen in de kwartaalafdracht via automatische incasso. (€1,00 kledinghuur per maand). Voor het wedstrijdshirt van de minijeugd geldt de huurprijs van €2,25 per kwartaal. (€ 0,75 per maand)
Het wedstrijdbroekje moet zelf worden aangeschaft (Prins Sport weet wel welke nodig is).

Vervoer van jeugd naar uitwedstrijden

Voor de minijeugd wordt centraal een vervoersrooster gemaakt. Het rijschema voor junioren wordt per team geregeld.
Vanaf september 2020 zal de regeling van vervoerskosten voor alle jeugd vervallen. Door bij toerbeurt te rijden kunnen de onkosten worden verdeeld.

Extra training

Senioren en junioren die vaker dan één keer in de week trainen, betalen per jaar € 59,- extra.
Recreanten die twee keer per week trainen betalen €45,- per jaar extra.
Minileden betalen voor de tweede training per jaar €48,-