Aanmelding

Ben je geïnteresseerd en wil je weten of volleyballen de sport is die je zoekt? Voor iedereen is er de mogelijkheid om 3 keer vrijblijvend mee te trainen. Ben je enthousiast en wil je lid worden, vul dan onderstaand aanmeldingsformulier in.

In onze vereniging doen we het samen. Zie Club Vrijwilligers

Lees in onze Informatiegids alles over volleybalvereniging Kangeroe.

Aanleveren van foto voor competitiespelers


Aanmelding als lid van Kangeroe
//
Onze club drijft hoofdzakelijk op vrijwilligers. We doen graag een beroep op alle leden en/of ouders. Lees er onder Clubinfo / Club Vrijwilligers meer over.
machtigt hierbij de penningmeester van Volleybalvereniging Captains***Kangeroe om van
per kwartaal bedragen af te schrijven wegens contributie en indien van toepassing; kosten spelerskaart, vergoeding voor een 2e training en huur wedstrijdshirt op rekeningnummer NL93RABO03249.95.717 t.n.v. Volleybalvereniging Captains***Kangeroe. Van te voren aangekondigde contributiewijzigingen kunnen zonder mijn tussenkomst door de penningmeester met de bank worden geregeld. Ik heb kennis genomen van alles wat ik als lid moet weten (zie Informatiegids op onze website) en bevestig met mijn akkoord dat ik alles naar waarheid heb ingevuld.

TOESTEMMINGSVERKLARING AVG

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. Ook wij als sportvereniging zijn verplicht de leden te vragen om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens en publicatie van beeldmateriaal.