Afmelding

Opzegging van het lidmaatschap dient altijd vóór 1 januari of 1 juli te geschieden.
Een lid kan dus op twee momenten per jaar het lidmaatschap beëindigen.
Wie bijvoorbeeld per 1 augustus opzegt, betaalt contributie tot en met december.

Afmelden als lid van Kangeroe

Kangeroe Bedrijvenvolleybal

We wijzen je langs deze weg nog op de mogelijkheid voor deelname aan het Kangeroe Bedrijvenvolleybal. Lees er meer over op onze website onder Activiteiten.