Vertrouwenspersoon

Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht als je vindt dat je respectloos bent behandeld door een verenigingslid of trainer. Dit kan zijn als er sprake is van systematisch pestgedrag, machtsmisbruik of seksuele intimidatie.

Vertrouwenspersonen:

Jorinde Brink, 06-14395060
Janet Boessenkool, 06-20808177

Telefonisch kan e.e.a. persoonlijker worden besproken. Mocht de voorkeur uitgaan naar een e-mailbericht, gebruik dan onderstaand formulier.