Veel gestelde vragen

Hoe kan ik lid worden van Kangeroe?

Alle informatie vind je onder Lidmaatschap

Ik wil iets doen voor de vereniging. Bij wie kan ik informatie krijgen?

Onder Club Vrijwilligers staat meer info.
Neem contact op met de voorzitter

Kan ik een bestuursvergadering bijwonen?

Ja, in die zin dat een lid vragen mag stellen in een bestuursvergadering over kwesties die hem/haar bezighouden. Mocht een lid van deze gelegenheid gebruik willen maken dan moet hij/zij dit uiterlijk twee dagen voor de vergadering (zie agenda op de homepage) melden bij de secretaris.

Ik ga verhuizen/mijn gegevens zijn gewijzigd

Geef wijzigingen door aan de Ledenadministratie

Ik wil graag een scheidsrechterslicentie halen. Kan dit en hoe?

Ja dat kan. Ga als startende scheidsrechter naar de Nevobosite en behaal het Spelregelbewijs via Volleybalmasterz. Met deze licentie mag je bij senioren 3e klasse en lager fluiten en bij jeugdwedstrijden t/m hoofdklasse.

Wil je hogerop fluiten? Neem dan contact op met de scheidsrechterscoördinator.

Ik heb foto’s en/of een bericht voor de site. Naar wie kan ik dat sturen?

Naar de webmaster.

Wij hanteren een Privacy Policy

Ik wil mij afmelden bij Kangeroe. Waar en wanneer doe ik dit?

Opzegging van lidmaatschap dient altijd vóór 1 januari of 1 juli te geschieden bij het secretariaat.
Gebruik hiervoor het Afmeldingsformulier.

Een lid kan dus op twee momenten per jaar het lidmaatschap beëindigen.
Wie per 1 augustus opzegt, betaalt contributie tot en met december.

Ik ben spelend lid maar heb een probleem met mijn trainer. Hoe los ik dit op?

Probeer eerst in een gesprek met de trainer duidelijk te maken waar je mee zit. Lukt dit niet, dan kun je contact opnemen met de TC.

Voor een onafhankelijke raadpleging kun je de vertrouwenspersoon benaderen.

Waarvoor kan ik terecht bij de vertrouwenspersoon binnen Kangeroe?

Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht als je vindt dat je respectloos bent behandeld door een verenigingslid of trainer. Dit kan zijn als er sprake is van systematisch pestgedrag, machtsmisbruik of seksuele intimidatie.

Contact

Is er een kledingreglement binnen Kangeroe?

Tijdens de training draag je sportkleding (t-shirt, sportbroekje, sportschoenen);
Tijdens het spelen van wedstrijden draag je het tenue van de vereniging. Deze wordt per team aangeleverd. Er wordt een huurprijs voor gevraagd.
Zie uitgebreide informatie onder Competitie

Hoe weet ik zeker dat de datum en/of tijd van een wedstrijd klopt?

De gegevens van de wedstrijden op de Nevobosite zijn bepalend.

Staan alle geplande wedstrijden definitief vast?

In principe wel. Wedstrijdwijzigingen zijn toegestaan, maar brengen veel ongemak en soms kosten met zich mee.

Bij wie kan ik mijn wedstrijdverslag inleveren?

Via dit formulier kun je het verslag verzenden.

Wat moet ik doen als mijn spelerskaart zoek is?

Z.s.m. melden bij de wedstrijdsecretaris. De kosten van een duplicaatspelerskaart is €5,- In de tussentijd kan met een ID-kaart worden deelgenomen aan de wedstrijd, maar daarvoor berekent de Nevobo wel €2,50 administratiekosten.
Al deze kosten worden doorberekend naar de betrokkene.

Wat moet ik doen als mijn spelerskaart verlopen is?

Een actuele foto via e-mail opsturen naar de Ledenadministratie. De kaart wordt daarna vernieuwd aangeleverd.
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Wat gebeurt er met mijn spelerskaart als ik de vereniging verlaat?

Je mag je spelerskaart meenemen. Bij achterlating wordt je kaart voor de duur van de geldigheid bewaard bij het wedstrijdsecretariaat.

De Nevobo heeft een boete opgelegd. Wie moet deze betalen?

In principe wordt dit verhaald op het betreffende team of de persoon, tenzij er sprake is van overmacht.

Ik wil graag trainer worden. Hoe meld ik mij hiervoor aan?

Neem contact op met de Technisch coördinator.

Wat zijn de juiste kledingvoorschriften als actieve trainer en/of coach?

Als trainer draag je sportkleding, bij voorkeur het Kangeroe trainingspak. (Je geeft geen training in ‘gewone’ kleding). Als coach draag je in ieder geval sportschoenen.

Is het mogelijk om via de vereniging mijn trainersdiploma te behalen?

Bij voldoende deelname wordt er ieder jaar voor nieuwe trainers een basiscursus gehouden. Ook als je ambitie hebt om in het trainersvak hogerop te willen, kun je je via Kangeroe daarin verder laten scholen.

Neem contact op met de TC voorzitter