Takenformulier

Klik op HIER voor de Taakomschrijving


Hieronder staat een lijst met taken waarop onze vereniging kan floreren. Wij vinden deze manier van werken passen bij het idee dat je samen een vereniging maakt en daardoor als individueel lid een tikkeltje verantwoordelijkheid draagt voor de gang van zaken.
Wees niet bescheiden met het aanvinken van je interesses. Aanvinken van meer keuzes betekent niet automatisch dat je voor al jouw keuzetaken zal worden ingezet. Het geeft ons echter meer mogelijkheden tot het maken van een evenredige taakverdeling. Zie ook Taakomschrijving
¹) Dit kan ook een duo-taak zijn. Uiteraard zijn meer taken in duo/trio/kwartet uit te voeren.
²) Hoofdzakelijk een taak voor B- en C-jeugd