Algemene Ledenvergadering

In het voorjaar van 2021 zouden de leden worden uitgenodigd voor een digitale bijeenkomst, maar deze hopen we in het najaar van 2021 in ons Sportcafé fysiek te kunnen organiseren.