Corona protocol

Sporthal weer voor iedereen open.

Per 5 juni mogen volwassenen binnen en buiten weer sporten in groepen van maximaal vijftig personen en zonder de verplichte 1,5 meter afstand bij sporten waarbij dat voor de beoefening van de sport niet haalbaar is. Groepslessen zijn weer toegestaan. Jongeren waren eerder al van deze beperkingen vrijgesteld. 

Uitgebreide regels op NOC*NSF en RIJKSOVERHEID

Alle Kangeroeteams mogen in de maand juni binnensporten conform ons trainingsschema.
Teams die hier geen gebruik van maken moeten dat aangeven bij de secretaris, zodat de zaalhuur kan worden teruggegeven.

______________________________________________________________

Per woensdag 28 april 2021 is een einde gekomen aan de avondklok.

Protocol verantwoord sporten

16 maart 2021

Jongeren en jongvolwassenen tot 27 jaar mogen weer buiten sporten in teamverband, zonder rekening te houden met de 1,5 meter afstandsregel. Ook wordt de groepsgrootte voor senioren van 27 jaar en ouder verruimd van 2 naar 4 personen per dinsdag 16 maart. De 1,5 meter afstandsregel blijft voor deze groep, ook gedurende het sporten, van kracht. Daarbij moeten de sportactiviteiten plaatsvinden op een sportaccommodatie. Maar hoe voldoe je als vereniging aan alle richtlijnen vanuit de overheid? Wij vertellen het. Ook vind je hier inspiratie in de vorm van webinars en artikelen, communicatiemiddelen, reserveringstools, het openingsplan per 13 april en meer.

________________________________________________________________

3 november 2020

De overheid heeft aangekondigd dat ze tijdelijk de sociale verplaatsingen verder willen beperken en hebben daarom aanvullende maatregelen afgekondigd. Zie voor meer informatie de onderstaande linken:

Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown

Coronamaatregelen aangescherpt en verlengd

Coronavirus en sport


Deze maatregelen gaan woensdagavond om 22 uur in en zullen de aankomende 2 weken gehandhaafd worden.

Als bestuur hebben we de volgende beslissing genomen die, ingaande 4 november, de aankomende 2 weken zullen gelden:

Voor de jeugd onder 18 jaar geldt dat ze gewoon kunnen en mogen trainen in Sporthal de Meet mits de ouders/voogden/verzorgers het hier ook mee eens zijn. Ook mag de jeugd onderling, binnen de vereniging, wedstrijden spelen. Waar de jeugd nog steeds rekening mee moet houden is dat het Sportcafé, de kleedkamers en de douches gesloten zijn en blijven. Douchen en omkleden gebeurt thuis! Dus ook niet samen in de gang van de publieke ruimte!

Aan de jeugdtrainers dus het dringende verzoek deze regels te respecteren en te handhaven.

Gebruik dit formulier als er GEEN TOESTEMMING wordt verleend. We gaan ervan uit dat bij geen bericht uw zoon of dochter mag trainen.

Voor de senioren is de situatie helaas minder positief. Vanaf woensdagavond 22 uur worden de 4-tallen gewijzigd naar 2-tallen. Derhalve hebben we besloten om de senioren voor 2 weken volledig stil te leggen. We maken deze beslissing omdat de sociale verplaatsingen verminderd dienen te worden, maar bij deze beslissing weegt ook mee dat wij als bestuur willen bijdragen aan een veilige regio Hardenberg. Als onze regio minder of geen besmettingen meer heeft dan kunnen we eerder weer terug naar teamtrainingen met het gehele team in plaats van de huidige noodzakelijke aangepaste vormen.
Deze gedachte is dan ook de basis voor deze bestuurlijke beslissing om de senioren 2 weken “on hold” te zetten. Ondanks dat dit een impopulaire beslissing is, wat we als bestuur uiteraard begrijpen, vragen we toch iedereen om hieraan mee te werken!

Dus ook hier een verzoek aan de trainers om deze, tijdelijke, beslissing te respecteren en te honoreren!

Laten we samen met de gehele vereniging Captains***Kangeroe ervoor zorgen dat iedereen weer snel, veilig en gezond kan komen trainen in Sporthal de Meet!

Samenvattend:

1. Jeugd tot de 18 mag gewoon trainen.
2. Kleedkamers, douches en sportcafé blijven dicht
3. Omkleden en douchen gebeurt thuis en dus ook niet in de gangen.
4. Geen competitiewedstrijden voor zowel jeugd alsook senioren
5. Senioren mogen aankomende 2 weken niet trainen, ingaande 4 november

________________________________________________________________

20 oktober 2020

We hebben als bestuur afgelopen week goed nagedacht en geluisterd hoe we de trainingen veilig en verantwoord kunnen laten doorgaan. Door het meedenken van diverse trainers hebben we een goed beeld kunnen krijgen van wat leeft en speelt binnen onze vereniging inzake corona. Daarop hebben we het protocol aangepast en willen we het bij deze met jullie delen.
Mochten er vragen zijn van ouders dan kunnen die gemaild worden naar: [email protected]

We zijn in de veronderstelling dat we dit per ommegaande kunnen gebruiken en daarom gaat dit protocol per 20 oktober 2020 in.

Voor alle onderstaande punten geldt dat de ouders toestemming moeten verlenen om te mogen trainen.
Dit geldt voor de periode 20 oktober – 30 november.
Gebruik dit formulier als er GEEN TOESTEMMING wordt verleend. We gaan ervan uit dat bij geen bericht uw zoon of dochter mag trainen.

Algemeen

 • Als vereniging volgen we de richtlijnen van NOC-NSF, Nevobo en gemeente Hardenberg.
 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!
 • Vanaf 14 oktober zijn in ieder geval voor de komende 4 weken alle wedstrijden en sportevenementen afgelast.
 • Trainingen kunnen wel plaatsvinden (zie Richtlijnen Trainingen hieronder)
 • Kom alleen sporten als je klachtenvrij bent. Heb/krijg je klachten, blijf dan thuis en laat je testen via de GGD.
 • Als je positief bent getest op het virus dan gelden de richtlijnen vanuit de overheid. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Door de GGD wordt bepaald welke richtlijnen er gelden voor de medesporters.
 • Naast het opvolgen van de richtlijnen van de GGD, moet je altijd de vereniging informeren via mail: [email protected] 
 • Ter ondersteuning van een mogelijk bron- en contactonderzoek door GGD, hebben we als vereniging diverse administraties/hulpmiddelen om achteraf vast te stellen wie wanneer in de hal/zaal is geweest. Denk hierbij aan o.a. het trainingsschema, vrijwilligersrooster, vergaderschema, wedstrijdschema, digitaal wedstrijdformulier (DWF). 

Richtlijnen Trainingen

Voor sporters van 18 jaar en ouder:

 1. Trainingen in teamverband van 18 jaar en ouder, zijn conform RIVM/Nevobo protocol uitsluitend toegestaan met een maximale groepsgrootte van 4 personen op 1 volleybalveld. De trainer/begeleider telt binnen niet mee bij het maximum aantal van 4 personen, mits de trainer buiten het veld blijft.
 2. In die groep van maximaal 4 personen moet men continu 1,5 meter afstand houden ten opzichte van elkaar.
 3. De groepjes moeten herkenbaar zijn en zoveel mogelijk in dezelfde samenstelling trainen en zo min mogelijk wisselen tussen de groepen.
 4. Ter voorbereiding op een eventuele herstart van de competitie medio november vinden we het belangrijk dat seniorenteams (met inachtneming van de genoemde strikte regels) de gelegenheid krijgen om fit te blijven en balgevoel te houden. 
 5. De mogelijkheid om toch door te blijven trainen met een maximaal 4 personen per veld, geldt voor de regulieren trainingstijdsloten. We gaan het trainingsrooster hier niet op aanpassen.
 6. Voor alle duidelijkheid: het is een optie die we als vereniging conform de richtlijnen van Nevobo aanbieden. Het is geen verplichting!
 7. Voor eventuele vragen, aan- en afmelding van trainingen graag melden via het reguliere kanaal: [email protected]

Voor kinderen en jeugd (mini’s, ABC jeugd leeftijd):

 1. Trainingen voor jeugd t/m 17 jaar mogen zonder beperkingen plaatsvinden.
 2. Iemand die 18 jaar is en in de jeugdcompetitie is ingedeeld mag wél blijven trainen met zijn/haar team. 
 3. Na afloop van de training geldt wel het maximum van vier voor de groepsgrootte voor jeugd van 13 jaar en ouder.

Sportaccommodatie Hardenberg, Sporthal de Meet

 • Volg de aangegeven instructie in de hal op.
 • De sporthal is een publieke binnenruimte waardoor het dringend advies is om een mondkapje te dragen (m.u.v. het beoefenen van de volleybalsport).
 • Bij binnenkomst van de hal op aangewezen punten handen reinigen/ desinfecteren en let goed op de eventuele looproutes.
 • Blijf niet staan in de entree of op een looproute, maar ga gelijk naar de zaal.
 • Na het sporten wordt iedereen verzocht om de sporthal zo snel mogelijk te verlaten.
 • Kleedruimtes en douchevoorzieningen zijn gesloten. Zorg ervoor dat je thuis de sportkleding al aandoet. 
 • Sportkantine is gesloten. 

Publiek

 • Publiek bij sport is niet toegestaan. Dit geldt dus ook voor trainingen.

Info Nevobo

Info gemeente Hardenberg

Heb je ondanks bovenstaande informatie nog vragen, mail deze dan: [email protected]
We willen iedereen vragen zijn/haar best te doen om ervoor te zorgen dat over niet al te lange tijd weer normaal getraind kan worden.

Namens het bestuur,

Herre Oosterhof
Voorzitter

________________________________________________

d.d. 7 oktober 2020

Dringend advies om MONDKAPJES te dragen!!

ALGEMEEN

 • Als vereniging volgen we de richtlijnen van NOC-NSF, Nevobo en gemeente Hardenberg.
 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!
 • Kom alleen sporten als je klachtenvrij bent, heb/krijg je klachten, blijf dan thuis en laat je testen via de GGD.
 • Als je positief bent getest op het virus dan gelden de richtlijnen vanuit de overheid. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Door de GGD wordt bepaald welke richtlijnen er gelden voor de medesporters.
 • Ter ondersteuning van een mogelijk bron- en contactonderzoek door GGD, hebben we als vereniging diverse administraties/hulpmiddelen om achteraf vast te stellen wie wanneer in de hal/zaal is geweest. Denk hierbij aan o.a. het trainingsschema, takenrooster, vergaderschema, wedstrijdschema, digitaal wedstrijdformulier (DWF).
 • Alle leeftijdsgroepen mogen tijdens volleybal normaal spelcontact hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Geforceerd stemgebruik langs/in het veld, zoals schreeuwen, zingen en spreekkoren, is niet toegestaan.
 • Nevobo heeft een protocol opgesteld voor indoor volleybalcompetitie en -toernooien met daarin zaken die specifiek voor volleybal gelden. Ook worden hierin eventuele afwijkingen van spelregels of reglementsartikelen beschreven. Dit protocol is een levend document. De actuele versie staat gepubliceerd op de Nevobo site

SPORTACCOMMODATIE DE MEET

 • Volg de aangegeven instructie in de hal en kantine op.
 • Bij binnenkomst van de hal op aangewezen punten handen reinigen/ desinfecteren en let goed op de eventuele looproutes.
 • Buiten het volleybalveld, in de hal, op de tribune, in de kantine dienen volwassenen 1,5 meter afstand te houden. Familiesituaties uitgezonderd.
 • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen zijn open. Het advies is om zoveel mogelijk al thuis de sportkleding aan te doen. Dit geldt ook voor gastteams en scheidsrechters!
 • Iedereen die 18 jaar en ouder is, moet 1,5 meter afstand houden in de kleedkamer. Dit betekent concreet voor deze doelgroep dat er een beperkt aantal volwassenen tegelijkertijd in de kleedkamer/ doucheruimte mogen.
  Er mogen 8 volwassenen in de kleedkamer en 3 volwassenen tegelijk douchen.
 • Bij opruimen zal het gebruikte materiaal door het team eerst gedesinfecteerd moeten worden, voordat deze weer wordt opgeborgen.

PUBLIEK

 • Publiek is momenteel niet toegestaan. Alleen de vervoerders mogen plaatsnemen op de tribune.

UITWEDSTRIJD

 • Samen reizen in een auto mag. Wél wordt geadviseerd om een mondkapje te dragen (voor de doelgroep die onderling 1,5 meter afstand moet houden). Dit is niet verplicht.
 • Kijk vooraf op de site van de betreffende vereniging wat de gehanteerde richtlijnen zijn om teleurstellingen op locatie te voorkomen. Constatering is namelijk dat er geen eenduidig beleid per gemeente is v.w.b. sportaccommodaties. Dit kan betekenen dat bij uitwedstrijden de kleedkamers van de betreffende sporthal gesloten zijn en/of dat de kantine dicht is.
 • Neem zo weinig mogelijk publiek mee. Bij voorkeur alleen de noodzakelijke chauffeurs.

NEVOBOSITE    |    INFO VEILIGHEIDSREGIO IJSSELLAND