Sportinstuif voor AZC-bewoners

De Sportinstuif is vrij sporten voor bewoners van het AZC. Deze vindt elke woensdagmiddag van 16.00 tot 17.30 uur plaats in sporthal de Meet .

Steve Lemaire woonbegeleider van het AZC in Hardenberg is samen met Peter de Vries (vv Kangeroe), Paul Spit, Elwin v.d. Veen (Sportservice Groep) al jaren betrokken bij deze Sportinstuif.

(Vanaf medio mei vindt deze activiteit plaats op het zand bij Beach & Teach).

Het vrij sporten is vaak volleybal en hieruit is het idee ontstaan om een toernooi te organiseren.
Steve heeft ervaring en enthousiasme met een landelijk voetbaltoernooi en vandaar is een volleybaltoernooi een logisch vervolg.

NK AZC volleybaltoernooi
Op 20 april wordt in de Meet van 10.00-16.00 uur gestreden voor het Nederlands kampioenschap AZC/volleybal. Ongeveer 10 teams komen vanuit heel Nederland.

We hebben hiervoor nog een aantal scheidsrechters nodig (recreanten niveau)!
Als jullie een leuke multiculturele dag willen meemaken geef je dan op bij ondergetekende.

Gert Swankhuisen